YES Keski-Suomi - kohti yrittäjyysyhteiskuntaa

YES Keski-Suomi on yrittäjyyskasvatuksen strateginen kehittäjä

 

YES Keski-Suomen tavoitteena on, että

  • Jokainen Keski-Suomen kunta saa asiantuntijatukea oman kunnan yrittäjyyskasvatuksen strategisten tavoitteiden kirkastamiseen ja toiminnan kehittämiseen kuntaan jalkautuvana tukena
  • Jokainen koulu saa tukea oman yrittäjyyskasvatustiimin perustamiseen ja luokka-astekohtaisten toimenpiteiden toteutukseen myös peruskoulujen ja lukioiden uusien opetussuunnitelmien toteutuksen käynnistyessä
  • Jokainen oppilaitos voi saada tukea opettajien osaamisen kehittämiseen yrittäjyyskasvatuksen täydennykoulutuksissa ja työyhteisöjen kehittämisessä
  • Korkeakoulujen ja toisen asteen yhteinen strategia ja tavoitteet toteutuvat oppilaitosten kaikkien yksiköiden toiminnassa
  • Keski-Suomen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien verkosto kohtaa säännöllisesti

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen toimenpiteet kohdistuvat pääosin lasten, nuorten ja yrittäjäksi aikovien parissa tavoitteellista ohjaustyötä tekeviin aikuisiin kouluissa, oppilaitoksissa ja kunnissa.

 
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.