Varhaiskasvatus/esiopetus

Esiopetusikäiset lapset elävät viimeistä vuottaan päiväkodissa. Tavoitteina ovat oppimaan oppiminen, myönteinen asenne koulunkäyntiä kohtaan, kouluvalmiuksien saavuttaminen, oppimisen ilon löytäminen, hyvät ja luontevat käytöstavat, omatoimisuus ja ryhmässä toimimisen taidot.

Esiopetuksessa yrittävyys/yrittäjyys nähdään omatoimisuuden, yrittämisen, kädentaitojen ja innostamisen lisäämisenä. Positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä luomalla lapsia voidaan ohjata luottamaa paremmin omiin kykyihinsä. Tärkeää on positiivisen yritteliäisyyden kehittäminen ja ymmärrys asioiden loppuun viemisen tärkeydestä.

Keskisuomalaisen varhaiskasvatuksen yrittäjyyskasvatuksessa painottuvat  myönteisen minäkuvan vahvistuminen, oma-aloitteisuus, innovatiivisuus, pitkäjänteisyys ja vastuunotto.  Varhaiskasvatuksessa erityisesti kodin kasvatustyö tukee näitä tavoitteita.

Tutustu keskisuomalaisten kuntien varhaiskasvatuksen toimintamalleihin ja menetelmiin:

 
Päiväkodit: Mesikämmen, Keuruu ja Hallin päiväkoti, Jämsä
 
Jyväskylän päiväkotien johtajat tutustuivat Porvoon Kuperkeikka Esikoulut
Oy:hyn 26.8.2011. Kuperkeikka on yksityinen, yrittäjyyskasvatusta
painottava päiväkoti: www.kuperkeikkaesikoulut.fi
Vierailun pohjalta pyysimme Jyväskylän päiväkotien johtajia vastaamaan
oheisiin yrittäjyyskasvatukseen liittyviin kysymyksiin, jotka osaltaan auttavat
meitä yhdessä kehittämään yrittäjyyskasvatusta varhaiskasvatuksessa.
Lämmin kiitos vastanneille!

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php