OKL, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos (OKL)

Mitä on yrittäjyyskasvatus? Millaisia ovat yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset sovellutukset? Millainen on yritys oppimisympäristönä? Nämä ovat yrittäjyyskasvatuksen keskeisiä kysymyksiä, joihin voit perehtyä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opinnoissa.

Koska yrittäjyyskasvatus sitoutuu erityisesti kahteen tieteenalaan – kasvatustieteeseen ja taloustieteeseen, molempien opintoja tarvitaan. Yrittäjyyden opintoja voi opiskella Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Opettajankoulutuslaitos puolestaan järjestää vuosittain kaksi yrittäjyyskasvatuksen opintojaksoa: POM41AK Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys ja OKLS665 Syventävät projektiopinnot.

Tarjottavien opintojaksojen lisäksi muun muassa tutkielmaopinnot (kandidaatintutkielma ja pro gradu opinnäyte) voi suunnata yrittäjyyskasvatukseen. OKL järjestää myös räätälöityä, tarvelähtöistä yrittäjyyskasvatuksen täydennyskoulutusta.

Lisätiedot: Matti Rautiainen, matti.rautiainen@jyu.fi ja Sonja Virtanen, sonja.virtanen@jyu.fi

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php