Järjestöt

Järjestöjen toimintaympäristössä tapahtuva yrittäjyyskasvatus perustuu toiminnassa mukana olevan lapsen ja nuoren omaehtoiseen toimintaan, omaan kiinnostukseen ja motivaatioon. Kyseessä on vapaaehtoista, lapsen ja nuoren vapaa-ajalla tapahtuvaa tekemistä. Järjestöjen toteuttama yrittäjyyskasvatus tapahtuu siis juuri yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta suotuisassa oppimisympäristössä, jossa lapsi tai nuori on toiminnan subjekti, suunnittelija ja toteuttaja oman halunsa pohjalta.

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php