Kuntamallit

Keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on mallintaa yrittäjyyskasvatuksen toteutus kuntakohtaisesti niin, että jokaisella kunnalla on oma yrittäjyyskasvatuksen kuntamalli, jossa korostuvat kunnan omat vahvuudet ja painopisteet yrittäjyyskasvatustyössä.

Tutustu alavalikosta jo olemassaoleviin kuntamalleihin ja keskisuomalaisissa kunnissa tehtävään yrittäjyyskasvatustyöhön. Osassa kunnista työ on vielä kesken ja sitä mukaa, kun eri kuntien yrittäjyyskasvatusmallit valmistuvat, päivitetään ne myös sivustolle.

 

Kuva

Kuvassa esimerkkinä Hankasalmen yrittäjyyskasvatuksen kuntamalli.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php