Lukiokoulutus

Lukion opetussuunnitelmassa yrittäjyys on kytketty osallistuvaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Lukiossa opitut yrittäjyystaidot voivat myöhemmin konkretisoitua joko yrittäjyytenä tai yrittäjämäisenä työskentelynä vieraan palveluksessa.

Tutustu keskisuomalaisiin lukioiden yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleihin, oppimisympäristöihin  ja -menetelmiin:

  • Keski-Suomen lukiot: Keski-Suomen lukiot ovat yhdessä lähteneet rohkeasti määrittelemään lukiokoulutuksen työelämälähtöistä pedagogiikkaa. Puolentoista vuoden kehittämistyön tulokset on koottu verkkojulkaisuksi. Lukiosta TyöElämään -julkaisu sisältää 22 erilaista työelämämallia, joissa kuvataan, millaista työelämä- ja jatkokoulutusyhteistyötä sekä pedagogista työelämälähtöistä toimintaa lukiolla on. Työelämälähtöinen lukiokoulutus näyttäytyy opiskelijoille opetuksena, jossa opettaja integroi työelämän esimerkkejä luontevasti opetukseensa. Työelämälähtöiset menetelmät tarjoavat nuorelle mahdollisuuksia esimerkiksi tiimi- ja projektityöskentelyyn sekä luovaan tiedonhakuun. Asiantuntijavierailut lukion oppitunneilla sekä työpaikoilla vierailut ovat yhteistyön keskeisiä muotoja. Uraauurtavaa lukiokoulutuksen kehittämistyötä työtä on tehty 1,5 vuoden ajan 64 opettajasta koostuneessa työelämätiimissä. Kehittämistyön rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen 15 kuntaa. Kehittämistyön päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Keski-Suomen lukiohanke. Lukiosta TyöElämään julkaisu löytyy osoitteesta https://www.peda.net/veraja/lukiohanke/tyoelamamalli.
  • Joutsa: BI7 ((Biologia) – Kestävä yrittäjyys
  • Konnevesi: Iloa ikäihmisille -juniori-senioriyhteistyö, Konnevesi lukion soveltava kurssi; 1. toteutus lukuvuonna 2010-2011. Tavoitteet: innostaa ja saattaa opiskelijoita ikäihmisten pariin, myös ”vieraille vesille”, auttaa heitä löytämään itsestään uudenlaista yritteliäisyyttä ja luovuutta myös hyväntekeväisyyshengessä. Vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja. Työosuuskunta Tehoteam, Konnevesi Konneveden lukion työosuuskunta tehoteam on vuonna 1999 perustettu virallinen yritys (Y-tunnus: 1534371-9), jonka toiminnan puitteissa lukion opiskelijoille avautuu mahdollisuus perehtyä yritystoiminnan käytäntöihin. Yrittäjyyskursseilla (YR1 ja YR2) tutustutaan yritysmaailman peruideoihin ja pelisääntöihin, hankitaan kokemusta markkinoinnista ja kokouskäytännöistä sekä luodaan suhteita paikallisiin yrittäjiin. Samalla opiskelijoiden mahdollisuuksia kesätöiden ja muiden työtehtävien hankkimiseen pyritään parantamaan osuuskunnan toiminnan kautta.
  • Muurame: Yrittäjyyskasvatus Muuramen lukiossa
  • Sepän lukio, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Yrittäjyyskasvatus Sepän lukiossa
  • Miniklinikka – YES Keski-Suomi ja Jykes Oy järjestivät Miniklinikan lukion NY-yrittäjille. Miniklinikan ideana on, että NY-yrittäjät voivat sparrauttaa liikeideoitaan kokeneilla Jykesin yrityskummeilla ja muilla yrityselämän asiantuntijoilla.
  • Plaza – Uudenmuotoinen oppimistila
  • NY 24h -leirivideo – Sepän lukion opiskelijoiden Heikki Malkavaaran, Teemu Mäkisen ja Aleksi Oikarisen tekemä video NY 24h-leiristä,  joka järjestettiin Sepän lukiolla 29.8.-30.8.2013.
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php