Opettajankoulutus

Yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa on opettajaopiskelijan pedagogisten valmiuksien kehittämistä. Opiskelija ymmärtää, mitä yrittäjyys on osaamisena ja mitä yrittäjyyskasvatus on pedagogisena toimintana eri kouluasteilla ja eri toimintaympäristöissä.

Keski-Suomessa opettajankoulutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos (OKL) sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK).

Opettajankoulutuslaitoksen ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun yrittäjyyskasvatusyhteistyö

Syksyllä 2011 järjestettiin kaksi yrittäjyyskasvatuksen pienseminaaria, joiden teemana oli kehittää yhteystyötä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun välillä. Tässä vaiheessa yhteistyössä olivat mukana aiheesta kiinnostuneet edellä mainittujen yksiköiden opettajankouluttajat, mutta tavoitteena oli jo mahdollisesti lukuvuonna 2012-2013 käynnistää yhteistyökokeilu, johon liittyisivät myös opiskelijat.

Yhteistyötä viritettiin myös virtuaalitilassa (Second Life), jonne Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimesta tontille AOKK Pedacenter oli siirretty toukokuussa 2011 yrittäjyyskasvatukseen liittyvää materiaalia. Opettajankoulutuslaitoksen ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun pienseminaareissa määriteltiin opettajan yrittäjyyskasvatusosaaminen, joka löytyy Second Life virtuaalitilasta AOKK Pedacenteristä. Materiaalia hyödynnettiin orientaatiomateriaalina alkuvuodesta 2012 toteutetuissa istunnoissa Second Life:ssa: ITK2012 Laaksonen ja Mäkinen ”Tulevaisuuden muistelu yrittäjyyskasvatuksessa pedagogisena menetelmänä”.

Katso linkki:
https://itk.fi/2012/ohjelma/foorumi/70

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php