Keski-Suomen YES

//

Keski-Suomen YES-keskuksen tärkein tavoite on yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. Se toimii yhtenä linkkinä koulujen ja yrityselämän välillä ja pyrkii vahvistamaan ja lisäämään yrittäjyyskasvatukseen liittyvää osaamista ja yhteistyötä Keski-Suomessa.
Keski-Suomen YES-keskus toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä ja on osa yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden laajaa verkostoa, joka tekee tiivistä yhteistyötä Keski-Suomessa aina esiopetuksesta korkea-asteelle saakka. YES-keskus tarjoaa muun muassa mahdollisuuksia ja tukea opettajien yrittäjyyskasvatuskoulutukseen, opettajien ja yrittäjien yhteistyön edistämiseen ja Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmien käynnistämiseen.

Tärkeä osa Keski-Suomen YES-keskuksen toimintaa on tiedon levittäminen Keski-Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetuista oppimisympäristöistä yrittäjyyden ja kasvatuksen aloilla toimivien käyttöön, ja näin edelleen kehittää oppimisympäristöjä.

Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku kuvaa keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuksen monipuolista ja ehjää kokonaisuutta, joka sisältää erilaisia oppimisympäristöjä ja toimijoita aina esiopetuksesta korkea-asteelle saakka. Ehjä polku toimii jatkumona asteelta toiselle sekä samalla kuvaa yksilön moninaisia mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa yritteliääksi työntekijäksi tai yrittäjäksi. Keskisuomalaista yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua pääset kulkemaan tutustumalla Keski-Suomen YES-keskuksen sivuille koottuihin ”oppimisympäristöt ja -menetelmät” esimerkkeihin.

Valikkokuva

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php