Ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tutustu ammatillisen opettajakorkeakoulun yrittäjyyskasvatukseen:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta s. 39-42

Tavoitteet

Ammatillinen opettajankoulutus (60 op) on pedagogista koulutusta, jossa yrittäjyyspedagogiset valmiudet integroituvat kiinteäksi osaksi opettajan pedagogista osaamista. Ammatillisen opettajan peruskoulutuksen tavoitteena yrittäjyyskasvatuksessa on, että opettajaopiskelijat

• ovat tietoisia yrittäjyyskasvatuksen kansainvälisestä, kansallisesta ja alueellisesta ohjausjärjestelmästä

• perehtyvät yrittäjyyskasvatuksen perusteluihin, tavoitteisiin, toimintamalleihin ja käytänteisiin

• suhtautuvat myönteisesti ja innostuneesti yrittäjyyskasvatukseen

• saavat valmiuksia toimia yrittäjyyskasvatuksen kehittäjinä omassa toimintaympäristössään sekä eri kouluasteiden, yritysten ja aluekehitysorganisaatioiden muodostamissa verkostoissa.

Lisäksi

• ammatillinen opettajakorkeakoulun tehtävänä on vahvistaa opettajaopiskelijoiden yritteliästä toimintatapaa elämässään, opiskelussaan ja työssään

• opettajaopiskelijoita rohkaistaan työllistymään myös yrittäjiksi heidän omalla ammatti- tai opetusalallaan ja heitä ohjataan ottamaan yhteyttä alueensa yritysneuvontaorganisaatioihin. Varsinainen yrittäjäksi kouluttaminen ei kuitenkaan sisälly opettajankoulutuksen tehtäviin.

Lisätiedot: Inkeri Laaksonen, Aino Lepänjuuri  ja Lea Soininen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php