Ehjän polun esittely

Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku kuvaa keskisuomalaisen yrittäjyyskasvatuskentän monipuolista ja ehjää kokonaisuutta, joka toimii jatkumona koulutusasteelta toiselle. Samalla ehjä polku kuvaa yksilön moninaisia mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa yritteliääksi työntekijäksi tai yrittäjäksi. Polku koostuu kumuloituvista osaamisalueista, joiden kehittymistä tukevat virallisen koulutuksen lisäksi mm. kodin kasvatustyö, harrastukset, työpajat, varuskunnat ja myöhemmissä vaiheissa yrityshautomot ja -verkostot.
Yksilön polkua vauhdittavat oikeanlainen ohjaus ja kannustus. Yrittäjäyhteistyö ja tekemällä oppiminen ovat yrittäjyyskasvatuksen keskiössä. Ehjään polkuun pääsee joustavasti mukaan polun kaikissa vaiheissa. Yritteliäät opettajat vievät polkua eteenpäin seuraaville sukupolville.

In English

Valikkokuva

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php