Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

Tutustu yrittäjyyteen Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa

Tarvaalan yksikön lähiruokapuoti Kultavilja

Ensisijaisesti yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on sisäisen yrittäjyyden eli opiskelijan itsenäisyyden, omatoimisuuden ja vastuullisuuden kehittyminen. Sisäinen yrittäjyys kehittyy, kun opiskelija ottaa vastuuta omista opinnoistaan ja suorittaa työssäoppimisjaksoja erilaisissa työpaikoissa. Eri opintokokonaisuudet sisältävät tavoitteellisia projektitehtäviä, joissa opiskelija näkee lopputuloksen ja on mukana vaikuttamassa siihen.  Tällaisia yhteistoiminnallisia projekteja voivat olla esimerkiksi oppilaitoksen messuosaston suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen, avoimien ovien päivien ohjelman järjestäminen tai vaikkapa vierailijaryhmien opastus omassa yksikössä. Opiskelija pääsee vaikuttamaan oman oppilaitoksen asioihin osallistumalla oppilaskunnan toimintaan. Lisäksi hän voi valita vapaasti valittavien opintojen tarjottimelta yritysideoiden kehittelyyn innostavan 24-h leirin tai osallistua ryhmässä liikeideakilpailuun. Yritysyhteistyö kuten yritysvierailut ja yrittäjien vierailut koululla luovat opiskelijoille kuvaa yrittäjyydestä ja yrittämisestä uravaihtoehtona.

Opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia tukevia opintoja ovat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov ja kaikille pakolliset 5 ov yrittäjyysopinnot, jotka ovat alakohtaisesti joko erillisiä yrittäjyyteen liittyviä opintoja tai ovat integroitu ammatillisiin opintoihin. Lisäksi opiskelijat voivat valita vapaasti valittavia opintoja esimerkiksi NY Vuosi yrittäjänä opinto-ohjelman. Myös asiakaspalvelutaitojen oppiminen on tärkeä osa yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä.  Taloudellisen ajattelutavan kehittymiseen pyritään kannattavuus- ja kustannuslaskentaa sisältävien opintojen avulla. Tavoitteena on, että opiskelijasta kasvaa omalla alallaan kustannus- ja laatutietoisesti sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiva ammattilainen tai yrittäjä.

Myös opettajien innostaminen ja motivointi on tärkeää, että yrittäjyyskasvatus olisi mukana koko oppilaitoksen toiminnassa. Opettajille suunnataankin mm. tietoa ja koulutusta NY -toimintaan ja tarjotaan sähköisessä muodossa olevaa materiaalia  yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysopintojen tueksi.

Lähde: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php