Yrittäjyyskasvatushankkeet

Keski-Suomessa:

 • Ylimaakunnallinen YES-keskus -hanke 1.1.2010 – 31.12.2012 – Tavoitteena yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöesimerkkien kuvaaminen ja tuotteistaminen sekä kuvattujen oppimisympäristöjen levittäminen YES-keskusverkoston kautta.
 • Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku 1.5.2008 -30.6.2012 – Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen toteutumista esiopetuksesta korkea-asteelle Keski-Suomessa. Hankkeessa jaetaan kokemuksia tekemällä oppimisen menetelmistä, kehitetään yrittäjyyskasvatuksen maakunnallista strategiaa ja rakennetaan Keski-Suomen yrittäjyyskasvattajien verkosto.
 • Yrittäjyyden ruutulippu 1.10.2011 – 30.9.2013 – Tavoittena työllistää luovilta aloilta valmistuneita nuoria. Saada aikaan uutta luovien alojen yritystoimintaa. Painopisteenä ovat käsi- ja taideteollisuus, viestintä ja musiikki.
 • Yrittämisen paikka sosiaali- ja terveysalalla 1.1.2012-31.12.2013 – Projektin tavoitteena on rakentaa eri toimijoiden yhteistyönä toimintatapa, jonka myötä sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaa harkitsevat tai jo yritystoimintaa toteuttavat voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään, saavat tukea, neuvontaa ja ohjausta yritystoiminnan käynnistämiseksi sekä valmiuksia toimia yrittäjänä
 • Yrittäjäksi yliopistosta 1.4.2010-30.6.2013 – Yrittäjäksi yliopistosta -hanke pyrkii edistämään Jyväskylän yliopistossa ihmistieteiden aloilta valmistuvien tohtoreiden yrittäjyysosaamista sekä vähentämään yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa kohtaan koettuja ennakkoluuloja.
 • Opsopo 1.1.2011-31.12.2012 – Kehittämistyön tavoitteena on rakentaa 5 keskisuomalaiseen kuntaan (Jyväskylä, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski) yrittäjyyskasvatuksen strategia, johtamismalli ja opetussuunnitelma.
 • Nuorten työllisyydenhoidon hankekokonaisuus Vuosina 2012-2013 toteutetaan erityinen nuorten työllisyydenhoitoon kohdennettu maakunnallinen hankekokonaisuus. Sen yhteisenä tavoitteena on:
  – lisätä nuorten kokemuksia ja yhteyksiä työelämään tai yrittäjyyteen
  – tukea etsivää nuorisotyötä ja työpajojen toimintaa
  – edistää hyviä käytäntöjä ja niiden hyödyntämistä.
  Vastuussa: Keski-Suomen liitto, Keuruun kaupunki, Toivakan kunta, Keski-Suomen 4H-piiri ry, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut, Karstulan kunta, Petäjäveden kunta, Äänekosken kaupunki, Laukaan, Konneveden ja Muuramen kunnat, Jyväskylän Katulähetys ry, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php