YES Keski-Suomi - kohti yrittäjyysyhteiskuntaa

YES Keski-Suomi on yrittäjyyskasvatuksen strateginen kehittäjä

YES Keski-Suomen tavoitteena on, että
  • Jokainen Keski-Suomen kunta saa tukea  yrittäjyyskasvatuksen strategisten tavoitteiden kirkastamiseen ja toiminnan kehittämiseen kuntaan jalkautuvana tukena
  • Jokainen koulu saa tukea yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteutukseen uusien opetussuunnitelmien toteutuksen käynnistyessä
  • Jokainen oppilaitos voi saada tukea opettajien osaamisen kehittämiseen täydennykoulutuksissa ja työyhteisöjen kehittämisessä
  • Korkeakoulujen ja toisen asteen yhteinen strategia ja tavoitteet toteutuvat oppilaitosten kaikkien yksiköiden toiminnassa
  • Keski-Suomen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien verkosto kohtaa säännöllisesti
YES Keski-Suomen palvelut ja toimenpiteet kohdistuvat pääosin lasten, nuorten ja yrittäjäksi aikovien parissa tavoitteellista ohjaustyötä tekeviin aikuisiin kouluissa, oppilaitoksissa ja kunnissa.
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php